سال انتشار: 1950

دانلود فیلم Sunset Blvd. 1950

دانلود فیلم Sunset Blvd. 1950

یک فیلمنامه نویس رابطه خطرناکی با یک ستاره کم رنگ فیلم برقرار می کند که مصمم به بازگشت پیروزمندانه است.

نسخه کامل بدون سانسور

حساب کاربری خانه خرید اشتراک