تمام فیلم و سریال های سایت نسخه اصلی و بدون سانسور می باشند .